החומה הסינית

חומה גדולה של סין – מערך הגנה שאפתני ביותר בתולדות האנושות. רקע של פתוח החל הרבה לפני הבניין בן מאות השנים. אז הרבה נסיכויות הצפון במלכת סין בנתה חומה כדי להגן מפני פלישות נוודים. לאחר איחוד ממלכות קטנות אלה ונסיכויות לפני המאה III לספירה שושלת צ'ין תחת הקיסר צ'ין שי הואנג נבחר. הוא היה זה בשילוב מאמצים של כל סין והחלו בניית החומה הגדולה של סין, שנועדה להגן על סין מפני ההתקפות של חיילי האויב.
. קיר מתחיל בעיר Shanhay-גואן ומתפתל משם משתרע על פני חצי מדינה במרכז סין. הקיר הקיצוני ממוקם סמוך לעיר Jiayuguan. רוחבה של החומה כ 5-8 מטרים, הגובה מגיע ל- 10 מטרים. על מגרש של 750 קילומטרים
אורך החומה הגדולה של סין, אם הנמדוד בקו ישר, מגיע 2450 קילומטרים. באורך כולל עם כל פיתולים והענפים נאמד בכ -5,000 קילומטרים. אפילו נאמר כי החומה ניתן לראות מהירח. בעוד מהחלל (במסלול) ניתן לראות, החומה הסינית במיוחד כאשר מדובר בתמונות לוויין. המפה, אגב, ניתן לראות למטה.
בניית החומה הגדולה של סין הילה 221 לפנה"ס לפי אגדה בניית החומה החלה ע"י כ -300 אלף איש כאן היו מעורבים מספר רב של חקלאים, כי בתמותת הבונים נאלצו לפצות כל זמן במשאבי אנוש חדשים,
החלק העיקרי של הקיר נבנה רק כאשר. עבודת חזית בוצעה לאחד את העבודות ביצורים כבר לתוך מבנה יחיד והרחבת הקיר מהמערב. רוב הקיר היה תלוליות עפר קונבנציונליות, אשר מאוחר יותר הוחלפו אבן ולבנים.
המיקום הגיאוגרפי של הקיר. זה כאילו מחלק סין לשני חלקים – מצפון ומדרום חקלאי נוודים. מחקרים מתמשכים בהמשך מאשרים עובדה זו.
במקביל, ההתחזקות הארוכה ביותר היא גם הקברים הארוכים. על מספר עובדי הבנייה נקבר כאן אפשר רק לנחש. רבים כאן קבורים בקיר ,והמשיכו לבנות על העצמות שלהם. השרידים שלהם אפשר למצוא בימינו.
החומה מוקפת אגדות רבות. לדברי אחת מהם, הקיסר צ'ין שי הואנג חזה כי בניית החומה תושלם או לאחר מותו של אדם בשם Vano, או 10 אלף אנשים אחרים. הקיסר, כמובן צוויה למצוא את Vano, להרוג אותו ולקבור אותו בקיר.
במהלך קיומו של הקיר רבים ניסו לשפץ. הדבר נעשה על ידי שושלת האן וסוי. המבט המודרניה של החומה הגדולה של סין הייתה בתקופת שושלת מינג (1368-1644). זוהי הנקודה בה תלוליות עפר הוחלפו ע"י הלבנים, ועוד כמה חלקים נבנו מחדש. הותקנה מגדלי שמירה, שחלקם שרדו עד ימינו. המטרה העיקרית של המגדלים האלה להתריעה למתקפת האויב.

החומה הסינית