חוק רוחני מדהים

אומרים שזה טוב לתת ולהראות חיבה וגם אהבה לכל אדם, אז רציתי לשאול, אם באמת זה כך ונכון לעשות, או מהי המידה שאני צריך ליישם כלפי לא רק האדם שמולי, אלא בעצם… לי עצמי?
אז לדאוג להם או לדאוג לי…??

שימו לב לתשובה ששמעתי דרך חבר שלמד קורס קצר של חכמת הקבלה:
נניח ויש בחדר מרווח 10 נערים, כולם כמובן דואגים לעצמם, הרי זהו טבעי שכל אדם בעולם…. ידאג ויחשוב ויהנה קודם כל לטובת עצמו!!!
אך האם חשבת פעם, מה יקרה אם כל אותם נערים שבחדר, אף אחד מהם בעצם לא יחשוב על עצמו, אלא, רק על תועלת הזולת, על אלו שאתו בחדר-  ובכלל לא על עצמו!!!???
האם במצב זה היית אתה ואת מסכימים לחיות… להתנהל?!

למעשה, אם יתנהלו כך אותם נערים, הרי שכל אחד מהם יקבל פי המון המון המון מאשר היה מקבל אם היה חושב רק ודואג לעצמו, כי אם מספר 2 בחבורה, חושב על כולם מלבד עצמו, וגם מספר 3 כך … ומספרי 6  5  4…הרי שמספר 1 שלנו מקבל מכל 9 האחרים כל מה שיש להם,. ומספר 2 מקבל מכולם כל שיש להם, ומספר 3 גם… והלאה כולם,  כשאף אחד למעשה לא צריך לחשוב ולדאוג… לעצמו!!!

הדבר ומבחינה מתמטית מראה כי הרווח הוא לא כפול 10 ולא כפול 20 ולא 30….אלא כל אחד מהם יקבל באלפי והרבה יותר אחוזים מאשר כשהיה דואג על עצמו!
המשוואה מראה בעצם את חוק ההתחשבות בזולת, ובסופו של דבר הרווח יהיה לכולם פי אלפי ורבבות!!!
אז בא לך כעת  מעט  להתחשב עם הזולת…?

חוק רוחני מדהים