צפייה חברתית

איך להוקיר תודה

תודה לאנשים ולארגונים שאפשרו את המחקר האמפירי. בישראל אין תרבות של הכרת תודה. ישראלים אקדמיים לא כותבים ככה, וגם בישראל אין כזו תמיכה לסטודנט ישראלי. לאן היא הלכה: הלכה לארכיונים של האוניברסיטה של אותה עיירה MIDDLETOWN. מודה לאנשים שעזרו לה

האם עונש המוות ימית את הטרור?

מהעיתונות- מתגבשת הצעת חוק שתאפשר גזר דין מוות למחבלים התייחסותי- אם גזר דין מוות היה מונע מעשי פשע בכלל וטרור בפרט, אז עולמנו היה כבר מזמן נקי מהם. האם הוא ירתיע מחבלים ממעשי חבלה? גם לזה אין תשובה חד משמעית